Wierzymy, że najem może być prosty

System dla wynajmujących mieszkania

Zaloguj się

Polityka prywatności - oprogramowanie do zarządzania najem

Informacje ogólne

Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o serwisie, rozumie się przez to serwis rozlicznik.pl. Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o informacji, rozumie się przez to informacje, zebrane przez serwis rozlicznik.pl. Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o danych osobistych, rozumie się przez to dane/informacje o kliencie serwisu, które zawierają imię i nazwisko użytkownika serwisu.

Zbierane informacje

Serwis rozlicznik.pl zobowiązuje się nieudostępniać zebranych przez niego informacji w inny sposób niż opisany w niniejszym dokumencie. Informacje gromadzone przez oprogramowanie serwisu to: lokalizacja nieruchomości, dane osobowe najemców, dane zadządców nieruchomości, czas trwania umów najmu oraz stany liczników. Dane osobowe zawierają imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.

Cookies

Cookies to mały plik umieszczany na dysku Państwa komputera. Zawarta jest w nim informacja służąca do identyfikacji użytkownika serwisu. Strona rozlicznik.pl wykorzystuje tę informację do identyfikacji użytkownika. Informacja ta nie zawiera danych personalnych użytkownika, a jedynie numer identyfikacyjny. Informacja ta może być powiązana z wprowadzanymi danymi. Istnieje możliwość wyłączenia cookies. Użytkownicy, którzy wyłączyli w przeglądarce internetowej cookies nie będą mieli dostępu do wybranych części serwisu rozlicznik, a zwłaszcza tych części które wymagają indentyfikacji/logowania.

Logi systemowe

Serwis rozlicznik zbiera informacje o wykorzystywaniu naszego oprogramowania przez zapisywanie do logów systemowych szeregu informacji. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych. Informacje te nie zawierają danych osobowych, ale mogą być z nimi powiązane.

Udostępnianie informacji osobom trzecim

Informacje zebrane na stronach rozlicznik będą udostępniane osobom trzecim tylko i wyłącznie w formie skumulowanych informacji o ilości odwiedzających oraz ich preferencjach co do działów tematycznych serwisu, np. X osób dowiedziło stronę Y. Dane osobowe nie będą udostępnione osobom trzecim; za wyłączeniem przypadków złamania prawa lub w przypadkach przewidzianych ustawowo, np. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Policji, itp. W przypadku, gdy serwis rozlicznik będzie partnerem firm trzecich, a prawidłowe działanie serwisu będzie zależeć od przekazania naszym partnerom informacji zawartych w cookies, np. nr sesji, informacje te zostaną przekazane.

Linki

Serwis rozlicznik zawiera linki do innych stron w sieci Internet. Serwis rozlicznik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach.

Bezpieczeństwo

Serwis rozlicznik nie korzysta z żadnych zabezpieczeń programistycznych podczas przesyłania danych z Państwa komputera do naszego serwera. Prosimy więc o nie wprowadzanie danych, których nie chcą Państwo ujawniać.

Uaktualnianie serwisu

Użytkownicy mogą być okresowo informowani odrębnym listem o nowych usługach dostępnych w obrębie serwisu rozlicznik. Informacja taka wysyłana jest sporadycznie.

Modyfikacja polityki prywatności

Jeżeli serwis rozlicznik zdecyduje się zmodyfikować swoją politykę prywatności, informacja o tym pojawi się na naszej stronie głównej.


Sprawdzaj opłaty za czynsz w aplikacji na Androida - Pobierz
Ostatnie wiadomości
Uruchomiono nową wersję systemu...
Rozlicznik.pl
Zarządzanie najmem

Pomocne Informacje
Często zadawane pytania
Rodzaje rozliczeń najmów
Zasady korzystania
Regulamin
Polityka prywatności
Jak korzystać z serwisu
Pomoc
Wideo prezentacje
Rozliczanie mediów
Cena energii - rachunki
Cena wody - rachunki
Dane osobowe
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła

Umowa najmu
Wzór umowy najmu
Podatki
Podatek od wynajmu
Podatek ryczałtowy a media
Najem podatek vat

kontakt@rozlicznik.pl
Rozlicznik.pl - system dla właścicieli mieszkań na wynajem - v. 2.0.2, Copyright © 2011 Transparent Technology